ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » اهل بیت » شرح حديث کساء
عملیات مدرک

شرح حديث کساء

(فارسی؛ 8 جلسه) شرح و تفسیر حديث شريف کساء

 

 

جلسه

سخنرانی

1
loudspeaker.png 0:59
2
loudspeaker.png 1:27
3 loudspeaker.png 1:31
4
loudspeaker.png 1:06
5
loudspeaker.png 1:21
6
loudspeaker.png 1:32
7
loudspeaker.png 1:25
8
loudspeaker.png 1:42
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2009, January 04). شرح حديث کساء. Retrieved February 21, 2019, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://awwal.org/home/ahlalbayt-fa/hadith-e-kesaa. All Rights Reserved.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

این سایت با استانداردهای زیر مطابقت دارد: