ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » سخنرانی ها » سیر و سلوک الی الله
عملیات مدرک

سیر و سلوک الی الله

(فارسی؛ ۵ سخنرانی؛ ۳.۷ ساعت) سخنرانی های عمومی به مناسبتهای گوناگون با موضوع کلی سیر و سلوک الی الله

 

# تمامی سخنرانی گزیده ها مناسبت موضوع
1 MP3 0:41 MP3 پیشواز ماه مبارک رمضان
١٤٢۸ه.ق  ٢٠٠٧ م
سلوک خدا پسندانه
2 MP3 1:06
MP3
دعای امام حسین (ع) در روز عرفه
١٤٢٧ه.ق  ٢٠٠٦ م
عرفان خدمت
3 MP3 0:47 MP3 محرم
١٤٢٧ه.ق  ٢٠٠٧ م
لطف حق و ادب عبد در سلوک
4
MP3 0:49 MP3 محرم
١٤٢٧ه.ق  ٢٠٠٧ م
طریقت مودت
5
MP3 0:18
MP3
رحلت پيامبر اكرم - ص
و شهادت امام حسن مجتبی -ع
١٤٢۸ه.ق  ٢٠٠٧ م
صعود از مدینه

 

 
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2007, December 10). سیر و سلوک الی الله. Retrieved March 25, 2019, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://awwal.org/home/lectures-fa/soluk. All Rights Reserved.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

این سایت با استانداردهای زیر مطابقت دارد: