ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » شرح مثنوی » شرح مثنوی - ۳: بقال و طوطی
عملیات مدرک

شرح مثنوی - ۳: بقال و طوطی

(3 جلسه، 4.8 ساعت)

  

جلسه تمامی سخنرانی جزوات
1 MP3 1:32 PDF
2 MP3 1:53 PDF
3 MP3 1:25 PDF
all - PDF

 

Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. ehsanamiri. (2007, June 14). شرح مثنوی - ۳: بقال و طوطی . Retrieved February 21, 2019, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://awwal.org/home/mathnawi-fa/mathnavi-3. All Rights Reserved.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

این سایت با استانداردهای زیر مطابقت دارد: