ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » تفسیر قرآن کریم
عملیات مدرک

تفسیر قرآن کریم

یک سطح بالاتر

(۱۱ جلسه) این مجموعه شامل دروس عمومی دکتر سید محمد سلیمان پناه در تفسیر أنفسی و عرفانی قرآن کریم می باشد که به همراه جزوات و برگزیده های هر سخنرانی در اختیار عموم قرار می گیرد. در حال حاضر، تمامی مباحث به زبان فارسی می باشد.

تفسیر انفسی و سوره النصر
(۱ جلسه؛ ۱٫۵ ساعت) شرح معنای "تفسیر انفسی" و تفسیر سوره شریفه النصر
تفسیر سوره مریم - ۱: زکریا (ع) و یحیی (ع)
(۴ جلسه؛ ۵٫۱ ساعت) شرح و تفسیر انفسی از سوره شریفه مریم (س): دعای حضرت زکریا (ع) و تولد حضرت یحیی (ع)
تفسیر سوره مریم - ۲: مریم (س) و عیسی (ع)
(۵ جلسه؛ ۴٫۱ ساعت) شرح و تفسیر انفسی از سوره شریفه مریم (س)
تفسیر سوره العصر
(۱ جلسه؛ نیم ساعت) شرح و تفسیر انفسی از سوره شریفه العصر
تفسیر سوره طه
(۰ جلسه؛ فارسی) مجموعه دروس ارائه شده در شرح و تفسیر انفسی سوره مبارکه طه.
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2007, June 06). تفسیر قرآن کریم. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/holy-quran-fa. All Rights Reserved.