ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » آثار اعضاء
عملیات مدرک

آثار اعضاء

یک سطح بالاتر

در این بخش، آثار مکتوب اعضای محترم در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

آثار نوشتاری توسط دکتر آرمان رحمیم
این صفحه در بردارنده مجموعه ای از مقالات و نوشتارهای منتشر شده توسط دکتر آرمان رحمیم می باشد.
دفتر اشعار سروده شده توسط دکتر محمّد مهدی کریمی
"آنِ تو اَم یا حسین بی من مرو" مجموعه ای است از ۱۹ شعر آیینی سروده شده توسط دکتر محمّد مهدی کریمی که پس از گردآوری به همراه در آمدی از دکتر سیّد محمّد سلیمان پناه در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار چاپ گردیده است.
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2020, June 30). آثار اعضاء. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/member-works-fa. All Rights Reserved.