ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » دوره‌ها
عملیات مدرک

دوره‌ها

یک سطح بالاتر

(۵۲ جلسه) مجموعه‌ای از دوره‌های مختلف ارائه شده‌ توسط آقای دکتر سید محمد سلیمان پناه.

تجدّد امثال: تجدید سنّت
(۲۷ جلسه؛ فارسی) سلسله جلسات بحث و گفتگو به بهانه مقاله "هشتاد سالگی مارتین هایدگر" نوشته هانا آرنت
وحشی
(۸ جلسه؛ فارسی) سلسله جلسات بحث پیرامون متن آوارچه "آمریکاییّات"
گریزگاه بی‌گاهی: در شرح فصوص شیخ طایی
(۳۰ جلسه؛ فارسی) مجموعه دروس ارائه گردیده در شرح کتاب "فصوص الحکم" شیخ محیی الدین بن عربی
یلگی و بندگی در حجاب انسانی
(۲۱ جلسه)
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2019, April 12). دوره‌ها. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/courses-fa. All Rights Reserved.