ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » دوره‌ها
عملیات مدرک

دوره‌ها

یک سطح بالاتر

(۳۸ جلسه) مجموعه‌ای از دوره‌های مختلف ارائه شده‌ توسط آقای دکتر سید محمد سلیمان پناه.

وحشی
(۸ جلسه؛ فارسی) سلسله جلسات بحث پیرامون متن آوارچه "آمریکاییّات"
یلگی و بندگی در حجاب انسانی
(۲۱ جلسه)
گریزگاه بی‌گاهی: در شرح فصوص شیخ طایی
(۹ جلسه؛ فارسی) مجموعه دروس ارائه گردیده در شرح کتاب فصوص الحکم شیخ محی الدین ابن عربی.
مروری بر فلسفه مارتین هایدگر
(۰ جلسه؛ فارسی) جلسات آنلاین بحث و بررسی مقاله "مارتین هایدگر در هشتادمین سال تولد" نوشته هانا آرنت.
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2019, April 12). دوره‌ها. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/courses-fa. All Rights Reserved.