ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » تفسیر قرآن کریم
عملیات مدرک

تفسیر قرآن کریم

یک سطح بالاتر

(۲۰ جلسه) این مجموعه شامل دروس عمومی دکتر سید محمد سلیمان پناه در تفسیر أنفسی و عرفانی قرآن کریم می باشد که به همراه جزوات و برگزیده های هر سخنرانی در اختیار عموم قرار می گیرد. در حال حاضر، تمامی مباحث به زبان فارسی می باشد.

تفسیر سوره طه
(۴۳ جلسه؛ فارسی) مجموعه دروس ارائه شده در شرح و تفسیر انفسی سوره مبارکه طه
تفسیر سوره العصر
(۱ جلسه؛ نیم ساعت) شرح و تفسیر انفسی از سوره شریفه العصر
تفسیر سوره مریم - ۲: مریم (س) و عیسی (ع)
(۵ جلسه؛ ۴٫۱ ساعت) شرح و تفسیر انفسی از سوره شریفه مریم (س)
تفسیر سوره مریم - ۱: زکریا (ع) و یحیی (ع)
(۴ جلسه؛ ۵٫۱ ساعت) شرح و تفسیر انفسی از سوره شریفه مریم (س): دعای حضرت زکریا (ع) و تولد حضرت یحیی (ع)
تفسیر انفسی و سوره النصر
(۱ جلسه؛ ۱٫۵ ساعت) شرح معنای "تفسیر انفسی" و تفسیر سوره شریفه النصر
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2007, June 06). تفسیر قرآن کریم. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/holy-quran-fa. All Rights Reserved.