ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » دوره‌ها » گریزگاه بی‌گاهی: در شرح فصوص شیخ طایی
عملیات مدرک

گریزگاه بی‌گاهی: در شرح فصوص شیخ طایی

(۳۰ جلسه؛ فارسی) مجموعه دروس ارائه گردیده در شرح کتاب "فصوص الحکم" شیخ محیی الدین بن عربی

 این دوره از دروس بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ هجری شمسی) در قالب ۲۲۸ جلسه ارائه گردیده است. برای مشاهده گشایش و معرفی این سلسله جلسات به پادکست شماره ۱۵ مراجعه فرمایید. 

 

جلسه صوتی جزوه محور بحث متن و ترجمه
۱ audio PDF  مقدمات نظری PDF 
۲ audio PDF  مقدمات نظری / خطبه کتاب
۳ audio PDF  خطبه کتاب
۴ audio PDF  خطبه کتاب
۵ audio PDF  مقدمات نظری / خطبه کتاب
۶ audio PDF  مقدمات نظری / خطبه کتاب
۷ audio PDF  خطبه کتاب
۸ audio PDF  خطبه و مقدمه کتاب
۹ audio PDF  مقدمه کتاب
۱۰ audio  PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی PDF 
۱۱ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۱۲ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۱۳ audio PDF  مقدمات نظری
۱۴ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۱۵ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۱۶ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۱۷ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۱۸ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۱۹ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۰ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۱ audio PDF  خطبه و مقدمه کتاب / فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۲ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۳ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۴ audio PDF  مقدمات نظری / فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۵ audio PDF  مقدمات نظری / فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۶ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۷ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۸ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۲۹ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی
۳۰ audio PDF  فص حکمت الهی در کلمه آدمی / فص حکمت نفثی در کلمه شیثی

آخرین به روز رسانی در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۱
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. maryam. (2007, June 07). گزیزگاه بی گاهی: در شرح فصوص شیخ طائی. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/courses-fa/fusus. All Rights Reserved.