ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » تفسیر قرآن کریم » تفسیر سوره طه
عملیات مدرک

تفسیر سوره طه

(۴۳ جلسه؛ فارسی) مجموعه دروس ارائه شده در شرح و تفسیر انفسی سوره مبارکه طه

 این مجموعه دروس بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ هجری شمسی) در قالب ۱۱۷ جلسه ارائه گردیده است. 

 

جلسه صوتی جزوه محور بحث قرآئت و ترجمه آیات
۱ audio PDF  آیات ۱ تا ۳ YouTube   Aparat
۲ audio PDF  آیات ۱ تا ۳
۳ audio PDF  آیات ۱ تا ۳
۴ audio PDF  آیات ۴ تا ۵
۵ audio PDF  آیه ۵
۶ audio PDF  آیات ۶ تا ۷
۷ audio PDF  آیه ۸
۸ audio PDF  آیه ۸
۹ audio PDF  آیه ۸
۱۰ audio  PDF  آیات ۸ تا ۱۰ YouTube   Aparat
۱۱ audio PDF  آیه ۱۰
۱۲ audio PDF  آیات ۱۱ تا ۱۳
۱۳ audio PDF  آیه ۱۴
۱۴ audio PDF  آیات ۹ تا ۱۳
۱۵ audio PDF  آیه ۱۴
۱۶ audio PDF  آیه ۱۴
۱۷ audio PDF  آیه ۱۴
۱۸ audio PDF  آیه ۱۴
۱۹ audio PDF  آیه ۱۵
۲۰ audio PDF  آیه ۱۵
۲۱ audio  PDF  آیات ۱۵ تا ۱۶
۲۲ audio  PDF  آیات ۱۷ تا ۲۳ YouTube   Aparat
۲۳ - PDF  آیات ۲۴ تا ۲۵
۲۴ audio PDF  آیات ۲۴ تا ۲۶
۲۵ audio PDF  آیات ۲۷ تا ۳۲
۲۶ audio PDF  آیات ۳۳ تا ۳۵
۲۷ audio PDF  آیه ۳۶
۲۸ audio PDF  آیات ۳۷ تا ۳۹
۲۹ audio PDF  آیه ۳۸
۳۰ audio PDF  آیات ۳۹ تا ۴۱
۳۱ audio PDF  آیات ۳۹ تا ۴۱
۳۲ audio  PDF  آیات ۴۲ تا ۴۳ YouTube   Aparat
۳۳ audio PDF  آیه ۴۴
۳۴ audio PDF  آیات ۴۵ تا ۴۶
۳۵ audio PDF  آیات ۴۵ تا ۴۶
۳۶ audio PDF  آیه ۴۵
۳۷ audio PDF  آیات ۴۶ تا ۴۷
۳۸ audio PDF  آیات ۴۷ تا ۵۰
۳۹ audio PDF  آیات ۴۹ تا ۵۰
۴۰ audio PDF  آیات ۵۱ تا ۵۲
۴۱ audio PDF  آیات ۵۱ تا ۵۲
۴۲ audio PDF  آیات ۵۲ تا ۵۳
۴۳ audio PDF  آیات ۵۴ تا ۵۵

آخرین به روز رسانی: شهریور ۱۴۰۲
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. maryam. (2007, June 11). تفسیر سوره طه. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/holy-quran-fa/sura-taha. All Rights Reserved.