ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » سخنرانی‌ها » نبی اکرم و اهل بیت عظیم الشان (علیهم السلام)
جهت‌یابی
 
عملیات مدرک

نبی اکرم و اهل بیت عظیم الشان (علیهم السلام)

(فارسی، انگلیسی؛23 سخنرانی؛ 19.8 ساعت) سخنرانی های عمومی مربوط به حضرت نبی اکرم و اهل بیت ایشان (علیهم افضل التحیه و السلام)


 

# تمامی سخنرانی گزیده ها مناسبت موضوع
1 MP3 0:40 MP3
عید سعید مبعث رسول اکرم - ص
١٤٢۸ه.ق  ٢٠٠٧ م
اهداف بعثت
2 MP3 0:51 -
عید سعید مبعث رسول اکرم - ص
۱۴۳۰ه.ق  ٢٠٠۹ م
بعثتِ رسول اكرم (ص)، بزرگترین حادثه تاريخ
3 MP3 0:50 MP3
میلاد نبی اکرم  - ص
١٤٢۸ه.ق  ٢٠٠٧ م
رسول محبت
4 MP3 1:21

-
رحلت نبی اکرم - ص - وشهادت امام حسن مجتبی - ع - و امام رضا - ع
  ١٤٢۹ه.ق  ٢٠٠۸ م
 
پیامبر ایثار و ارادت و شکوفایی - 1
5 MP3 1:11

-
 
رحلت نبی اکرم - ص - وشهادت امام حسن مجتبی - ع - و امام رضا - ع
١٤٢۹ه.ق  ٢٠٠۸ م
 
پیامبر ایثار و ارادت و شکوفایی -2
6
MP3 1:02 -
رحلت نبی اکرم - ص - وشهادت امام حسن مجتبی - ع - و امام رضا - ع
١٤۳۰ه.ق  ٢٠٠۹ م
رسول کریم
7
MP31:00 -
میلاد نبی اکرم  - ص
١٤٢۹ه.ق  ٢٠٠۸ م
قدردانی ارزشمندترین خلق خدا
8
MP3 0:44 -
میلاد نبی اکرم  - ص
١٤۳۰ه.ق  ٢٠٠۹ م
حرمت گزیده گزیدگان
9
MP3 0:40 MP3
میلاد امام علی - ع
١٤٢۸ه.ق  ٢٠٠٧ م
حضرت ابوتراب
10
MP3 0:47 MP3
عید غدیر
١٤٢٧ه.ق  ٢٠٠٧ م
علی مرتضی سر اولیاء
11
MP3 0:51 -
میلاد امام علی - ع
١٤٢۹ه.ق  ٢٠٠۸ م
حضرت مولا علی: ایثارگر جان
12 MP3 0:46 -
میلاد امام علی - ع
١٤۳۰ه.ق  ٢٠٠۹ م
چشمه‌‌ های جوشان مولود کعبه
13
MP3 0:39 MP3
شهادت حضرت فاطمه زهرا - س
١٤٢۸ه.ق  ٢٠٠٧ م
فاطمه: آیه محکم الهی
14
MP3 1:14
-
شهادت حضرت فاطمه زهرا - س
۱۴۲۹ه.ق  ۲۰۰۸ م
فاطمه: حامی ولایت
15
MP3 0:55 -
شهادت حضرت فاطمه زهرا - س
۱۴۲۹ه.ق  ۲۰۰۸ م
فاطمه: ناجی محبان
16
MP3 0:57 -
شهادت حضرت فاطمه زهرا - س
۱۴۳۰ه.ق  ۲۰۰۹ م
 فضایل و سجایای حضرت زهراء سلام الله علیها
17
MP3 0:45 -
شهادت حضرت فاطمه زهرا - س
۱۴۳۰ه.ق  ۲۰۰۹ م
 تمسک به وحی الهی
18
MP3 0:52 -
ولادت حضرت زینب - س
 ۱۴۲۹ ه.ق. ۲۰۰۸ م
زینب کبری: شریک انبیا و اولیا
19
MP3 1:04 -
ولادت امام رضا ع
۱۴۲۹ه.ق  ۲۰۰۸ م
 انگلیسی -
مروری مجدد بر الفبای مسلمان بودن 
20
MP3 0:38 -
ولادت امام رضا ع
۱۴۳۰ه.ق  ۲۰۰۹ م
 رضا بعد از فنا
21
MP3 0:28 -
ولادت امام حسن عسکری ع
۱۴۳۰ه.ق  ۲۰۰۹ م
نعمت امامت و قدم صدق
22
MP3 52:12 -
عید غدیر خم
۱۴۳۰ه.ق  ۲۰۰۹ م
ENGLISH
23
MP3 37:46 -
عید غدیر خم         
۱۴۳۰ه.ق  ۲۰۰۹ م
 
24

-
 
 

25

-


 

Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2007, November 25). نبی اکرم و اهل بیت عظیم الشان (علیهم السلام) . Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/lectures-fa/infallibles. All Rights Reserved.