ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » سخنرانی‌ها » رمضانیّات:‌ روزگی/دریوزگی
جهت‌یابی
 
عملیات مدرک

رمضانیّات:‌ روزگی/دریوزگی

(فارسی و انگلیسی: ۳۰ سخنرانی) مجموعه سخنرانیهای برنامه افطار ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ ه.ق.

جلسه سخنرانی اسلاید عنوان توضیحات
۱
audio  PDF  مهربانی هر دو سر بی سی ام شعبان ۱۴۴۱
۲
audio  PDF  عشق لا ابالی آمده است
اوّل رمضان ۱۴۴۱
۳
audio  PDF  عشق تجلی اسرار خداست
دوّم رمضان ۱۴۴۱
۴
audio  PDF  دور/نزدیک، معنی/صورت
سوّم رمضان ۱۴۴۱
۵
audio  PDF  شاه/گدا
چهارم رمضان ۱۴۴۱
۶
audio  PDF  ناز/نیاز
پنجم رمضان ۱۴۴۱
۷
audio  PDF  سر بر آستان جانان/گلبانگ سربلندی
ششم رمضان ۱۴۴۱
۸
audio  PDF  بزرگی و برکت
هفتم رمضان ۱۴۴۱
۹
audio  PDF  محمّد: راز عشق
هشتم رمضان ۱۴۴۱
۱۰
audio  PDF  همراه خدا
نهم رمضان ۱۴۴۱
۱۱ audio  PDF  محمّد: روپوش حقّ
دهم رمضان ۱۴۴۱
۱۲
audio  PDF  پاکی/پلیدی، قداست/نجاست
یازدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۳
audio  PDF  آل محمّد: اهل الله
دوازدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۴
audio  PDF  بندگی/رهایی
سیزدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۵
audio  PDF  غریبگی/آشنایی
چهاردهم رمضان ۱۴۴۱
۱۶
audio  PDF  غریبی و غبار غم
پانزدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۷ audio  PDF  گوشه امن: کوی دوست
شانزدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۸
audio  PDF  دوستی و شادی
هفدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۹
audio  PDF  هلال عید عاشقان: گوشه ابروی دوست
هجدهم رمضان ۱۴۴۱
۲۰
audio  PDF  چاشتی با چاشنی ایجاد
نوزدهم رمضان ۱۴۴۱
۲۱
audio  PDF  از آنِ مثل خود است
بیستم رمضان ۱۴۴۱
۲۲
audio  PDF  سروری/بندگی
بیست و یکم رمضان ۱۴۴۱
۲۳
audio  PDF  صمد نشینی و صنم پرستی در کوی عشق
بیست و دوّم رمضان ۱۴۴۱
۲۴
audio  PDF  صوم صادقان
بیست و سوّم رمضان ۱۴۴۱
۲۵
audio  PDF  اکسیر صدق
بیست و چهارم رمضان ۱۴۴۱
۲۶
audio  PDF  سایه فرخنده حقّ: سودای قلب ویران
بیست و پنجم رمضان ۱۴۴۱
۲۷
audio  PDF  پادشاه ویرانه نشین: خریدار شکسته بیش از درست
بیست و ششم رمضان ۱۴۴۱
۲۸
audio  PDF  هر کس اینجا به طریق هوسی می آید
بیست و هفتم رمضان ۱۴۴۱
۲۹
audio  PDF  شادی روی آن که روضه رضوان به دو گندم بفروخت
بیست و هشتم رمضان ۱۴۴۱
۳۰
audio  PDF  فکر هر کس به قدر همّت او
بیست و نهم رمضان ۱۴۴۱
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. maryam. (2020, June 11). رمضانیّات:‌ روزگی/دریوزگی. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/lectures-fa/ramadhaniyyat-fasting-panhandling. All Rights Reserved.