ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » شرح مثنوی » شرح مثنوی - ۴: پادشاه یهود که نصرانیان را می کشت
عملیات مدرک

شرح مثنوی - ۴: پادشاه یهود که نصرانیان را می کشت

(8 جلسه، 11.7 ساعت)

 

 

 

جلسه تمامی سخنرانی جزوات
1  1:00  audio
کامل نیست
PDF
2  1:40  audio جدید
3


4

5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16  1:42  audio PDF
17
 1:25  audio PDF
18  1:36  audio PDF
19
 1:22  audio PDF
20  1:28  audio PDF
21
 1:30  audio PDF
all

 

 

Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2007, June 14). شرح مثنوی - ۴: پادشاه یهود که نصرانیان را می کشت. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/mathnawi-fa/mathnawi-4. All Rights Reserved.