ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » سخنرانی‌ها » رمضانیّات ۱۴۴۲:‌ علویّات
جهت‌یابی
 
عملیات مدرک

علویّات: شرح کلمات گهربار امیرالمؤمنین علی - علیه السّلام

(فارسی: ۲۹ سخنرانی) سلسله سخنرانی های برنامه سحرگاهی مجموعه رمضانیّات در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۲ هجری قمری (۱۴۰۰؛ ۲۰۲۱)

 

جلسه تصویری صوتی عنوان سخنرانی توضیحات
۱
YouTube audio  شرح خطبه ۷۷- استغفار آن که غفران عبد او (۱)
اوّل ماه رمضان
۲
YouTube audio  شرح خطبه ۷۷- استغفار آن که غفران عبد او (۲)
دوّم ماه رمضان
۳
YouTube audio  شرح خطبه ۷۷- استغفار آن که غفران عبد او (۳)
سوّم ماه رمضان
۴
YouTube audio  شرح خطبه ۷۷- استغفار آن که غفران عبد او (۴)
چهارم ماه رمضان
۵
YouTube audio  شرح خطبه ۷۷- استغفار آن که غفران عبد او (۵)
پنجم ماه رمضان
۶
YouTube audio  شرح خطبه ۷۷- استغفار آن که غفران عبد او (۶)
ششم ماه رمضان
۷
YouTube audio  شرح کلمه ۴۳- نهی از خودشیفتگی
هفتم ماه رمضان
۸
YouTube audio  شرح کلمه ۲۴۲- نفی خود و شناخت الله
هشتم ماه رمضان
۹
YouTube audio  شرح کلمه ۲۱۳- از یاد بردن
نهم ماه رمضان
۱۰
YouTube audio  شرح کلمه ۴۰۲- تقوی و اخلاق
دهم ماه رمضان
۱۱
YouTube audio  شرح کلمه ۱۴۶- مسئولیت فردی و گرایشات اجتماعی
یازدهم ماه رمضان
۱۲
YouTube audio  شرح کلمه ۴۴۳- زهد و رغبت
دوازدهم ماه رمضان
۱۳
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۱)
سیزدهم ماه رمضان
۱۴
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۲)
چهاردهم ماه رمضان
۱۵
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۳)
پانزدهم ماه رمضان
۱۶
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۴)
شانزدهم ماه رمضان
۱۷
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۵)
هفدهم ماه رمضان
۱۸
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۶)
هجدهم ماه رمضان
۱۹
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۷)
نوزدهم ماه رمضان
۲۰
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۸)
بیستم ماه رمضان
۲۱
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۹)
بیست و یکم ماه رمضان
۲۲
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۱۰)
بیست و دوّم ماه رمضان
۲۳
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۱۱)
بیست و سوّم ماه رمضان
۲۴
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۱۲)
بیست و چهارم ماه رمضان
۲۵
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۱۳)
بیست و پنجم ماه رمضان
۲۶
YouTube audio  شرح کلمه ۱۲۶- مقام محمود:‌ دنیا و آخرت (۱۴)
بیست و ششم ماه رمضان
۲۷
YouTube audio  شرح کلمه ۵۷- زبان و کلام
بیست و هفتم ماه رمضان
۲۸
YouTube audio  شرح کلمه ۹۷- فتوّت و ولایت
بیست و هشتم ماه رمضان
۲۹
YouTube audio  شرح کلمه ۶۲- دوستی و آشنایی
بیست و نهم ماه رمضان

 

Copyright 2021, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. awwal.org. (2021, May 12). رمضانیّات ۱۴۴۲: علویّات. Retrieved May 12, 2021, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://awwal.org/home/lectures-fa/ramadhan-1442-quraniyyat. All Rights Reserved.