ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » سخنرانی‌ها » قرآنیّات: نشاطِ نو
جهت‌یابی
 
عملیات مدرک

قرآنیّات: نشاطِ نو

(فارسی: ۲۹ سخنرانی) سلسله گفتارهای برنامه افطاری مجموعه رمضانیّات در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۲ هجری قمری (۱۴۰۰؛ ۲۰۲۱)

جلسه تصویری صوتی توضیحات
۱
YouTube audio  اوّل ماه رمضان
۲
YouTube audio  دوّم ماه رمضان
۳
YouTube audio  سوّم ماه رمضان
۴
YouTube audio  چهارم ماه رمضان
۵
YouTube audio  پنجم ماه رمضان
۶
YouTube audio  ششم ماه رمضان
۷
YouTube audio  هفتم ماه رمضان
۸
YouTube audio  هشتم ماه رمضان
۹
YouTube audio  نهم ماه رمضان
۱۰
YouTube audio  دهم ماه رمضان
۱۱
YouTube audio  یازدهم ماه رمضان
۱۲
YouTube audio  دوازدهم ماه رمضان
۱۳
YouTube audio  سیزدهم ماه رمضان
۱۴
YouTube audio  چهاردهم ماه رمضان
۱۵
YouTube audio  پانزدهم ماه رمضان
۱۶
YouTube audio  شانزدهم ماه رمضان
۱۷
YouTube audio  هفدهم ماه رمضان
۱۸
YouTube audio  هجدهم ماه رمضان
۱۹
YouTube audio  نوزدهم ماه رمضان
۲۰
YouTube audio  بیستم ماه رمضان
۲۱
YouTube audio  بیست و یکم ماه رمضان
۲۲
YouTube audio  بیست و دوّم ماه رمضان
۲۳
YouTube audio  بیست و سوّم ماه رمضان
۲۴
YouTube audio  بیست و چهارم ماه رمضان
۲۵
YouTube audio  بیست و پنجم ماه رمضان
۲۶
YouTube audio  بیست و ششم ماه رمضان
۲۷
YouTube audio  بیست و هفتم ماه رمضان
۲۸
YouTube audio  بیست و هشتم ماه رمضان
۲۹
YouTube audio  بیست و نهم ماه رمضان
Copyright 2021, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. awwal.org. (2021, May 12). رمضانیّات ۱۴۴۲: قرآنیّات: نِشاطِ نو. Retrieved May 12, 2021, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://awwal.org/home/lectures-fa/ramadhan-1442-quraniyyat. All Rights Reserved.